آبا نت بار

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

آبا نت بار

سرویسهای فوق العاده 24 فروردین 96


بار خاور از شیراز به شهرضا و اصفهان تا ساعت 17 مبلغ 170000 تومان   www.aba-bar.com


از شهرک صدرا تا شهرک صنعتی و شهرک دستغیب 20000 تومان فقط تا ساعت 11/30 امروز پیکان بار  www.aba-bar.com


از گچساران به شیراز امروز تا ساعت 18 امروز فقط 90000 تومان ثبت در سامانه www.aba-bar.com


از یزد به شیراز امروز تا ساعت 18 امروز فقط 130000 تومان ثبت در سامانه www.aba-bar.com

۱۳۹۶/۰۱/۲۴ - ۱۱:۴۸:۳۶