آبا نت بار

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

آبا نت بار

سرویسهای فوق العاده 26 فروردین

بار نیسان از بوشهر به شیراز فقط 130000 تومان مهلت ثبت تا ساعت 17
بار نیسان نور آباد به شیرازفقط 70000 تومان مهلت ثبت تا ساعت 16
بار پیکان بار از فسا به شیراز فقط 50000 تومان مهلت ثبت تا ساعت 14

۱۳۹۶/۰۱/۲۶ - ۱۳:۱۶:۰۴