آبا نت بار

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

آبا نت بار

29 فروردین

امروز 29 فروردین 
وانت پیکان از اصفهان به شیراز100هزار تومان مهلت ثبت تاساعت22                                                                                            

 نیسان از نیریز به شیراز80هزار تومان مهلت ثبت تاساعت22    

 ایسوزو مسقف از آباده به شیراز100هزار تومان

 

 

۱۳۹۶/۰۱/۲۹ - ۱۶:۱۳:۳۴