آبا نت بار

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

آبا نت بار

تخفیفات ویژه امروز30فروردین

نیسان از رامسر به شیراز300هزار تومان                                                                                                                                                                                                                                                         وانت از فسا به شیراز40هزار تومان                                                                                                                                                                                                                                                                  وانت از کوار به شیراز20هزار تومان                                                                                                                                                                                                                                                               وانت از مرودشت به شیراز25000تومان                                                                                                                                                                                                                                                           مهلت ثبت و درخواست تاساعت15 امروز

۱۳۹۶/۰۱/۳۱ - ۱۰:۱۳:۵۰