آبا نت بار

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

آبا نت بار

تخفیفات ویژه 16 اردیبهشت

مروز16اردیبهشت                                                                                

     نیسان از عسلویه به شیراز120000تومان-

نیسان از فیروزآباد به شیراز60000تومان-

نیسان از کوار به شیراز30000تومان-

وانت از یزد به شیراز 150000تومان-

وانت ازآباده به شیراز100000تومان-

وانت از صفاشهر به شیراز80000تومان-

وانت از سعادت شهر به شیراز50000تومان

-وانت از مرودشت به شیراز30000تومان-

نیسان از همدان به شیراز2500000تومان-

نیسان از اصفهان به شیراز150000تومان-

نیسان از آباده به شیراز120000تومان

آخرین مهلت ثبت ودرخواست تاساعت18                            

                             www.aba-bar.com

۱۳۹۶/۰۲/۱۶ - ۱۲:۲۰:۱۶