آبا نت بار

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

آبا نت بار

سرویس ویژه 17اردیبهشت

نیسان ازفسا به شیراز60000تومان-

وانت از جهرم به شیراز50000تومان-

وانت از لار به شیراز 100000تومان -

وانت از فراشبند به شیراز 60000تومان

نیسان از کوار به شیراز35000تومان

نیسان از نیریز به شیراز80000تومان-

وانت از خرامه به شیراز30000تومان-

نیسان از جم به شیراز100000تومان-

نیسان از فیروزآباد به شیراز 60000تومان-

نیسان از کوار به شیراز30000تومان

۱۳۹۶/۰۲/۱۷ - ۱۰:۲۹:۳۲