آبا نت بار

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

آبا نت بار

تخفیفات ویژه 24اردیبهشت

نیسان از بندرعباس به شیراز150000تومان-

نیسان از نورآباد به شیراز80000تومان-

نیسان از دازاب به شیراز80000تومان-

نیسان از کازرون به شیراز50000تومان-

وانت از برازجان به شیراز70000تومان -

وانت از بوشهر به شیراز100000تومان-

مهلت ثبت ودرخواست تا ساعت19

۱۳۹۶/۰۲/۲۴ - ۱۱:۴۵:۲۲