آبا نت بار

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

آبا نت بار

سرویس ویژه 26اردیبهشت

نیسان از جم به شیراز100000تومان-

نیسان از فیروزآباد به شیراز65000تومان-

نیسان از عسلویه به شیراز130000تومان-

نیسان از بستک به شیراز150000تومان -

نیسان از لار به شیراز120000تومان -

نیسان از جهرم به شیراز50000تومان-

مهلت درخواست تاساعت20

۱۳۹۶/۰۲/۲۶ - ۱۴:۱۸:۲۱