آبا نت بار

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

آبا نت بار

سرویس ویژه 30اردیبهشت

وانت جم به شیراز 90000 تومان -

وانت فیروز آباد به شیراز 40000 تومان -

وانت کوار به شیراز 25000 تومان -

وانت سروستان به شیراز 30000تومان -

نیسان فسا به شیراز 70000تومان -

نیسان سروستان به شیراز40000تومان

آخرین مهلت ثبت درخواست تا ساعت 18امروز 

۱۳۹۶/۰۲/۳۰ - ۱۴:۵۹:۰۲