آبا نت بار

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

آبا نت بار

سرویس ویژه امروز نت بار آبا در اولین روز خرداد

مزدا از استهبان به شیراز 70000تومان

-نیسان از اقلید به شیراز80000تومان-

وانت از اقلید به شیراز45000تومان-

وانت از استهبان به شیراز 50000تومان

-نیسان خورموج به شیراز120000تومان -

وانت خورموج به شیراز 80000تومان

-نیسان بوشهر به شیراز120000تومان-

وانت بوشهر به شیراز 80000تومان

-نیسان برازجان به شیراز70000تومان

-وانت برازجان به شیراز 50000تومان-

آخرین مهلت ثبت و درخواست تا ساعت 18امروز اول خرداد

۱۳۹۶/۰۳/۰۱ - ۱۴:۱۸:۵۱