آبا نت بار

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

آبا نت بار

سرویس ویژه 2خرداد

مزدا از جهرم به شیراز60000تومان-

وانت از صفاشهر به شیراز80000تومان-

وانت از آباده به شیراز 60000تومان-

مزدا از کوار به شیراز30000تومان-

نیسان از داراب به شیراز130000تومان-

نیسان از فسا به شیراز80000تومان-

وانت از اصفهان به شیراز120000تومان

مهلت ثبت ودرخواست فقط تا ساعت20

۱۳۹۶/۰۳/۰۲ - ۱۰:۵۱:۰۰