آبا نت بار

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

آبا نت بار

تخفیف ویژه 3خرداد

وانت از خنج به شیراز85000تومان-

وانت جهرم به شیراز55000تومان-

وانت کازرون به شیراز50000نومان-

نیسان کازرون به شیراز75000تومان-

مهلت ثبت ودرخواست تا ساعت16

۱۳۹۶/۰۳/۰۳ - ۱۱:۱۰:۲۳