آبا نت بار

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

آبا نت بار

تخفیفات ویژه 6خرداد

وانت از اصفهان به شیراز130000تومان -

وانت از شهرضا به شیراز 90000تومان-

وانت از آباده به شیراز 70000تومان-

وانت از یاسوج به شیراز55000تومان-

وانت از سپیدان به شیراز40000تومان-

وانت ازجم به شیراز 90000تومان -

وانت از فیروزآباد به شیراز40000تومان-

وانت از گناوه به شیراز90000تومان-

وانت از بوشهر به شیراز90000تومان-

آخرین مهلت ثبت ودرخواست تاساعت18

۱۳۹۶/۰۳/۰۶ - ۱۲:۲۶:۴۱