آبا نت بار

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

آبا نت بار

تخفیفات ویژه 7خرداد

نیسان از لار به شیراز130000تومان-

نیسان از خنج به شیراز100000تومان-

نیسان از جهرم به شیراز70000تومان-

نیسان از آباده به شیراز100000تومان-

نیسان از سعادت شهر به شیراز70000تومان-

وانت جم به شیراز90000تومان-

وانت از فیروز آباد به شیراز40000تومان-

وانت از عسلویه به شیراز100000تومان-

وانت از گچساران به 90000تومان-

آخرین مهلت ثبت ودرخواست ساعت18

۱۳۹۶/۰۳/۰۷ - ۱۱:۴۸:۲۵