آبا نت بار

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

آبا نت بار

سرویس ویژه10خرداد

وانت ار جم به شیراز80000تومان-

وانت از فیروزآباد به شیراز40000تومان

-وانت از بندرعباس به شیراز200000تومان

-نیسان از لار به شیراز125000تومان-

نیسان از خنج به شیراز100000تومان-

وانت از بندرعباس به شیراز 150000تومان -

وانت از داراب به شیراز100000تومان-

وانت از فسا به شیراز50000تومان-

وانت از یاسوج به شیراز55000تومان-

وانت از صفا شهر به شیراز50000تومان-

نیسان از لامرد به شیراز130000تومان

 

مهلت ثبت ودرخواست تا ساعت8صبح فردا

سرویس ویژه امروز

وانت از شیراز به کازرون 85000تومان-

نیسان از شیراز به جهرم95000

۱۳۹۶/۰۳/۱۰ - ۱۰:۳۱:۵۶