آبا نت بار

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

آبا نت بار

تخفیف ویژه16خرداد

وانت از سروستان به شیراز30000تومان-

وانت از یاسوج به شیراز55000تومان-

وانت از سپیدان به شیراز40000تومان-

وانت از فسا به شیراز55000تومان-

نیسان از فسا به شیراز80000تومان-آ

خرین مهلت ثبت ودرخواست تا ساعت18

سرویس استثنایی -

وانت از شیراز به تهران390000تومان-

نیسان از شیراز به خنج185000تومان

۱۳۹۶/۰۳/۱۶ - ۱۰:۲۰:۴۶