آبا نت بار

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

آبا نت بار

تخفیفات ویژه 21خرداد

وانت از فسا به شیراز50000تومان-

وانت از سروستان به شیراز25000تومان-

وانت از سپیدان به شیراز40000تومان-

نیسان از کنگان به شیراز120000تومان-

آخرین مهلت ثبت ودرخواست تاساعت19

سرویس استثنایی -

وانت از شیراز به بوشهر150000تومان-

نیسان از شیراز به اصفهان 290000تومان

۱۳۹۶/۰۳/۲۱ - ۱۳:۵۸:۰۸