آبا نت بار

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

آبا نت بار

تخفیفات ویژه22خرداد

نیسان از سپیدان به شیراز50000تومان-

نیسان از کازرون به شیراز70000تومان-

نیسان از جم به شیراز100000تومان-

نیسان از فیروزآباد به شیراز60000تومان-

وانت از جم به شیراز80000تومان-

وانت از کازرون به شیراز50000تومان-

آخرین مهلت ثبت ودرخواست تاساعت18

سرویس استثنایی

وانت ازشیراز به کرمان290000تومان-

نیسان از شیراز به اصفهان 290000تومان

۱۳۹۶/۰۳/۲۲ - ۱۰:۰۵:۰۲