آبا نت بار

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

آبا نت بار

تخفیفات ویژه25خرداد

وانت از فسا به شیراز50000تومان-

نیسان از داراب به شیراز100000تومان--

وانت از تنکابن به شیراز300000تومان-

وانت از تهران به شیراز220000تومان-

وانت از اصفهان به شیراز150000تومان-

وانت از سیرجان به شیراز130000تومان-

وانت از نیریز به شیراز55000تومان

آخرین مهلت ثبن ودرخواست تاساعت19

سرویس استثنایی-

وانت از شیراز به نورآباد95000تومان-

نیسان از شیراز به ماهشهر300000تومان-

آخرین مهلت ثبت و درخواست تاساعت19

۱۳۹۶/۰۳/۲۵ - ۰۹:۰۴:۴۹