آبا نت بار

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

آبا نت بار

تخفیفات ویژه28خرداد

وانت از جم به شیراز80000تومان-

وانت از فیروزآباد به شیراز40000تومان-

وانت از سپیدان به شیراز40000تومان-

آخرین مهلت ثبت ودرخواست تا ساعت19

سرویس استثنایی-

وانت از شیراز به بوشهر150000تومان-

نیسان از شیراز به ماهشهر300000تومان-

آخرین مهلت ثبت ودرخواست تا ساعت20

۱۳۹۶/۰۳/۲۸ - ۱۴:۲۰:۵۲