آبا نت بار

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

آبا نت بار

تخفیفات ویژه30خرداد

وانت از لامرد به شیراز100000تومان

وانت از فسا به شیراز50000تومان

وانت از بوشهر به شیراز90000تومان

وانت از لار به شیراز90000تومان

نیسان از بهبهان به شیراز100000تومان

نیسان از قیر به شیراز90000تومان

نیسان از نورآباد به شیراز50000تومان

آخرین مهلت ثبت ودرخواست تاساعت20

سرویس استثنایی

وانت از شیراز به نورآباد95000تومان 

نیسان از شیراز به بندرعباس340000تومان

آخرین مهلت ثبت ودرخواست تاساعت20

۱۳۹۶/۰۳/۳۰ - ۰۸:۵۱:۲۴