آبا نت بار

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

آبا نت بار

سرویس استثنایی امروز 1 تیر ماه

وانت از جم به شیراز80000تومان-

وانت از بوشهر به شیراز100000تومان-

نیسان از نی ریز به شیراز80000تومان-

وانت از یاسوج به شیراز55000تومان-

وانت از بندرعباس به شیراز150000تومان-

وانت از لردگان به شیراز90000تومان-

نیسان از قشم به شیراز200000تومان-

نیسان از سیرجان به شیراز150000تومان-

آخرین مهلت ثبت ودرخواست تاساعت20

سرویس استثنایی امروز1 تیر ماه

وانت از شیراز به لامرد 190000 تومان

نیسان از شیراز به عسلویه 220000 تومان

آخرین مهلت ثبت ودرخواست تا ساعت 20 امروز

۱۳۹۶/۰۴/۰۱ - ۰۸:۱۶:۵۴