آبا نت بار

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

آبا نت بار

تخفیفات ویژه7تیرماه

وانت از کنگان به شیراز100000تومان

وانت از یاسوج به شیراز55000تومان

وانت از جم به شیراز90000تومان

وانت از جهرم به شیراز50000تومان

,نیسان از کرمان به شیراز200000تومان

نیسان از گراش به شیراز100000تومان 

آخرین مهلت ثبت ودرخواست تاساعت20

وانت از شیراز به اصفهان270000تومان  

نیسان از شیراز به اصفهان300000تومان

آخرین مهلت ثبت ودرخواست تا ساعت20

۱۳۹۶/۰۴/۰۷ - ۱۰:۵۳:۴۷