آبا نت بار

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

آبا نت بار

تخفیفات ویژه12تیرماه

وانت از جم به شیراز90000تومان

وانت از بندرعباس به شیراز180000تومان

نیسان از فیرزآباد80000تومان

آخرین مهلت ثبت ودرخواست تاساعت20

سرویس استثنایی

وانت از شیراز به گناوه170000تومان قیمت واقعی 200000تومان

نیسان از شیراز به شهرکرد 380000تومان قیمت واقعی420000تومان

آخرین مهلت ثبت و درخواست تا ساعت20

۱۳۹۶/۰۴/۱۲ - ۱۰:۳۱:۱۰