آبا نت بار

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

آبا نت بار

تخفیفات ویژه15تیرماه

وانت از نورآباد به شیراز50000تومان

نیساناز فیرروزآباد به شیراز60000تومان

نیسان از یاسوج به شیراز70000تومان

وانت از نیریز به شیراز 50000تومان

آخرین مهلت ثبت ودرخواست تاساعت20

سرویس فوق العاده

وانت از شیراز به یاسوج85000تومان

نیسان از شیراز به لامرد 210000تومان

آخرین مهلت ثبت ودرخواست تاساعت20

تلگرامt.me/netbaraba

۱۳۹۶/۰۴/۱۵ - ۰۹:۳۳:۴۳