آبا نت بار

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

آبا نت بار

حتما این قسمت رو ببینید18تیر

وانت از شیراز به آبادان فقط 295000تومان-

نیسان از شیراز به اقلید170000 تومان -

مهلت ثبت و درخواست تا  ساعت20

 

سرویس ویژه

نیسان از بوانات به شیراز100000تومان

نیسان از اقلید به شیراز60000تومان

نیسان از بستک به شیراز150000تومان

آخرین مهلت ثبت ودرخواست تاساعت20

۱۳۹۶/۰۴/۱۸ - ۰۸:۴۱:۲۰