آبا نت بار

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

آبا نت بار

سرویسهای ویژه 21 تیر ماه

تصویر تزیینی است

بارهای ویژه امروز 21 تیر ماه 
وانت از لامرد به شیراز 100 هزار تومان 
وانت از لار به شیراز 80 هزار تومان 
حاجی آباد هرمزگان به شیراز با نیسان 170 هزار تومان
نیسان از داراب به شیراز 100 هزار تومان
وانت بار از فیروزآباد به شیراز 50 هزار تومان
نیسان از دهدشت به شیراز 120 هزار تومان 
وانت از جهرم به شیراز 60 هزار تومان
ثبت بار تا ساعت 20 در www.aba-bar.com

۱۳۹۶/۰۴/۲۱ - ۱۱:۵۵:۱۰