آبا نت بار

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

آبا نت بار

اعلام سرویس ویژه بصورت هفتگی

شنبه31تیرماه

وانت از شیراز به آباده تشک110هزار تومان نیسان 120هزارتومان

یکشنبه اول مرداد ماه

وانت از شیراز به بهبهان170هزار تومان نیسان 190هزار تومان

دوشنبه دوم مرداد ماه

وانت از شیراز به جهرم95هزار تومان نیسان 120هزار تومان

سه شنبه سوم مرداد

وانت از شیرازبه خنج 150هزار تومان نیسان 180هزار تومان

چهار شنبه 4مرداد

وانت از شیرازبه داراب 150هزار تومان نیسان180هزار تومان

پنج شنبه 5مردادماه

وانت از شیراز به شهرضا210هزار تومان نیسان 250هزار تومان

آخرین مهلت ثبت ودرخواست هر روز تا ساعت20

۱۳۹۶/۰۴/۳۱ - ۱۰:۱۶:۱۸