آبا نت بار

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

آبا نت بار

اعلام بار هفتگی (سرویسهای استثنایی) از 7 مرداد تا 12 مرداد 96

سرویس هفتگی

اعلام بار از 7 تا 12 مرداد (سرویسهای استثنایی) 

شنبه 7 مرداد 

وانت از شیراز به برازجان 140000 تومان 

نیسان از شیراز به برازجان 160000 تومان 

یک شنبه 8 مرداد 

وانت از شیراز به جهرم 90000 تومان 

نیسان از شیراز به جهرم 120000 تومان 

دو شنبه 9 مرداد 

وانت از شیراز به خنج 140000 تومان 

نیسان از شیراز به خنج 190000 تومان 

سه شنبه 10 مرداد 

وانت از شیراز به صفا شهر 90000 تومان 

نیسان از شیراز به صفا شهر 130000 تومان 

چهار شنبه 11 مرداد 

وانت از شیراز به رفسنجان 230000 تومان 

نیسان از شیراز به رفسنجان 280000 تومان 

پنج شنبه 12 مرداد 

وانت از شیراز به سعادتشهر 65000 تومان 

نیسان از شیراز به سعادتشهر 80000 تومان 

ثبت و رزرو بار در سایت www.aba-bar.com

۱۳۹۶/۰۵/۰۵ - ۱۹:۱۲:۰۴