آبا نت بار

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

آبا نت بار

اعلام سرویس هفتگی از14مرداد الی16مرداد -پشتیبانی09025541599

شنبه14مردادماه

وانت از شیراز به بوانات150 هزار تومان

نیسان از شیراز به بوانات 180 هزار تومان

1شنبه 15مردادماه

وانت از نورآباد به شیراز95 هزار تومان

نیسان 135هزار تومان

دوشنبه16مردادماه

وانت از شیراز به فراشبند100 هزار تومان

نیسان 135 هزار تومان ثبت ودرخواست تاساعت 20هر روز

۱۳۹۶/۰۵/۱۴ - ۱۳:۱۴:۵۴