آبا نت بار

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

آبا نت بار

سرویس استثنایی22مردادماه

وانت از سیرجان به تمام نقاط کشور آماده بارگیری

وانت از نی ریز به شیراز50هزار تومان

نیسان ازیزد به تمام نقاط کشور آماده بارگیری

نیسان از کوار به شیراز35هزار تومان

نیسان از بوشهر به تمام نقاط کشور آماده بارگیری

نیسان از برازجان به شیراز100هزار تومان

ثبت ودرخواست تاساعت20

۱۳۹۶/۰۵/۲۲ - ۱۲:۱۷:۱۲