آبا نت بار

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

آبا نت بار

سرویس ویژه ۲۸مرداد

وانت ازگچساران به تمام نقاط کشور

وانت از یاسوج به شیراز

وانت از فسا به شیراز

وانت از بوشهر به تمام نقاط کشور

نیسان از جهرم به شیراز آماده بارگیری

ثبت ودرخواست تاساعت۲۰

۱۳۹۶/۰۵/۲۸ - ۱۶:۳۵:۱۹