آبا نت بار

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

آبا نت بار

سرویس ویژه 5شهریورماه

نیسان از سعادت شهر به شیراز60هزار تومان

نیسان از زنجان به شیراز350هزار تومان

نیسان از نوراباد به شیراز70هزار تومان

نیسان از اهواز به شیراز 250هزار تومان

۱۳۹۶/۰۶/۰۵ - ۱۲:۳۷:۰۷