آبا نت بار

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

آبا نت بار

سرویس ویژه7شهریورماه

وانت از جم به شیراز80هزار تومان

وانت از آباده به شیراز100هزار تومان

وانت از لار به شیراز85هزار تومان

وانت از اقلید به شیراز80هزار تومان

وانت از آبادان به شیراز150هزار تومان

نیسان از کنگان به شیراز120هزار تومان

نیسان از اهواز به شیراز150هزار تومان

آخرین مهلت ثبت ودرخواست تاساعت8صبح فردا

۱۳۹۶/۰۶/۰۷ - ۱۸:۳۱:۴۱