آبا نت بار

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

آبا نت بار

سرویسهای ویژه هفته اول آبان

بار ویژه هفته اول آبانماه
وانت از مشهد به شیراز فقط دوم آبان 300000 تومان 
وانت از تهران به شیراز فقط دوم آبان 200000 تومان
وانت از شیراز به گناوه 162000 تومان دوم آبان
چهارشنبه سوم آبان
وانت از شیراز به گراش 175000 تومان
وانت از شیراز به جهرم 95000 تومان 
پنجشنبه چهارم آبان 
وانت از شیراز به عسلویه 187000 تومان
وانت از شیراز به سعادت شهر 76500 تومان 

 

۱۳۹۶/۰۸/۰۲ - ۰۷:۲۷:۱۰