آبا نت بار

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

آبا نت بار

سرویس های ویژه دوم آبان ماه


سرویسهای ویژه 
وانت بار از آبادان به شیراز 170 هزار تومان
وانت بار از نورآباد به شیراز 60 هزار تومان 
نیسان از شهر ری یا تهران به شیراز  300 هزار تومان 
نیسان از قیر به شیراز 90 هزار تومان 
نیسان از داراب به شیراز 90 هزار تومان 

مهلت ثبت فقط تا ساعت  20 امشب در www.aba-bar.com
تلفن هماهنگی و پشتیبانی 09175551670

۱۳۹۶/۰۸/۰۲ - ۱۶:۴۹:۰۳