آبا نت بار

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

آبا نت بار

سرویسهای ویژه و شگفت انگیز چهارشنبه 3 آبان

سرویس ویژه چهار شنبه سوم آبانماه
وانت از بوشهر به شیراز ۹۰هزار تومان
وانت از جهرم به شیراز ۵۰هزار تومان
نیسان از لار به شیراز۱۲۰هزار تومان
نیسان از کازرون به شیراز ۷۵هزار تومان
ثبت و درخواست تا ساعت ۲۰ امروز

 

سرویس شگفت انگیز 

از شیراز به لار 99 هزار تومان 

از شیراز به قشم 145 هزار تومان

از شیراز به بندر عباس 145 هزار تومان 
www.aba-bar.com
t.me/netbaraba

۱۳۹۶/۰۸/۰۳ - ۱۱:۱۴:۵۳