آبا نت بار

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

آبا نت بار

سرویس ویزه و استثنایی6 ابانماه

وانت از کنگان به شیراز120هزار تومان

وانت از برازجان به شیراز70هزار تومان

نیسان از تهران به شیراز300هزار تومان

نیسان از اصفهان به شیراز 200هزار تومان

آخرین مهلت ثبت ودرخواست تاساعت20

سرویس استثنایی

وانت از شیراز به بوشهر 165هزار تومان

فقط7 آبانماه

۱۳۹۶/۰۸/۰۶ - ۱۰:۴۵:۳۱