آبا نت بار

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

آبا نت بار

سرویس ویژه واستثنایی9آبانماه

سرویس ویژه

وانت از اصفهان به شیراز150هزار تومان

نیسان از بندرعباس به شیراز200هزار تومان

نیسان از داراب به شیراز90هزار تومان

نیسان از نی ریز به شیراز 80هزار تومان

وانت از سیرجان به شیراز100هزار تومان

وانت پیکان از شیراز به عسلویه185000تومان

آخرین مهلت ثبت ودرخواست تاساعت20

۱۳۹۶/۰۸/۰۹ - ۱۲:۰۰:۴۹