آبا نت بار

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

آبا نت بار

سرویسهای ویژه 22 آبان

سرویس ویژه از شیراز به کنگان فقط 165500 تومان تا ساعت 10 

از شیراز به داراب فقط 135900تومان تا ساعت12

www.aba-bar.com

t.me/netbaraba

*** این پست به روز می شود ****

۱۳۹۶/۰۸/۲۲ - ۰۸:۵۹:۰۱