آبا نت بار

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

آبا نت بار

26آذر ماه

سرویس وانت از شیراز به یزد245هزار تومان

فقط تاساعت15

ثبت و درخواست در آدرس

www.aba-bar.com

t.me/netbaraba

شماره های تماس

37430060-70

۱۳۹۶/۰۹/۲۵ - ۱۸:۳۰:۳۵