آبا نت بار

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

آبا نت بار

10 سرویس استثنایی

وانت پیکان از شیراز به فسا 85000

وانت پیکان از شیراز به کازرون 80000

وانت پیکان از شیراز به آباده 150000

وانت پیکان از شیراز به  گناوه 170000

وانت پیکان از شیراز به لار 170000

وانت پیکان از شیراز به عسلویه 185000

وانت پیکان از شیراز به جم 153000

وانت پیکان از شیراز به بوشهر 170000

وانت پیکان از شیراز به نورآباد 87000

وانت پیکان از شیراز به گچساران 145000

آخرین مهلت ثبت سرویس از شنبه ۳۰دیماه لغایت دوشنبه۲ بهمن تا ساعت۱۵

۱۳۹۶/۱۰/۱۸ - ۰۹:۵۲:۳۲