آبا نت بار

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

آبا نت بار

سلام سال نو مبارک-تخفیف از15%تا20%

کلیه سفارشات از طریق اپلیکیشن بین 15%تا20% تخفیف

نیسان برگشت از تهران به شیراز250هزار تومان

وانت از دالکی به شیراز70هزار تومان

وانت از قائمیه به شیراز50هزار تومان

ثبت و درخواست تا ساعت15

۱۳۹۷/۰۱/۱۴ - ۱۱:۲۸:۲۶