آبا نت بار

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

آبا نت بار

تخفیف اردیبهشتی

از اول اردیبهشت لغایت ۳۱ اردیبهشت 

تمام سرویسهای اعزامی از شیراز به شهرستانهای استان فارس با

۱۵%تخفیف انجام میشود

۱۳۹۷/۰۱/۲۹ - ۱۲:۵۲:۰۳