آبا نت بار

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

آبا نت بار

تخفیف ویژه اردیبهشت

کلیه سرویسهای درون شهرشیراز با ۱۰%تخفیف

سرویسهای برون شهری با ۱۵%تخفیف انجام میشود

تا پایان اردیبهشت ماه

۱۳۹۷/۰۲/۱۵ - ۲۲:۵۹:۱۸