آبا نت بار

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

آبا نت بار

نیسان از مشهد به شیراز

سرویس برگشت نیسان از مشهد به شیراز700هزار تومان

نیسان از یزد به شیراز 450هزار تومان

نیسان از اصفهان به شیراز500هزار تومان

آخرین مهلت درخواست وثبت سرویس تا ساعت20 یکشنبه هشتم اردیبهشت ماه

ثبت از طریق سایت آبا یا تماس با شماره های07137430060-07137430070

۱۳۹۸/۰۲/۰۸ - ۱۹:۱۹:۱۳